Gabriel Barsoum Flashback

Spread the love

Gabriel Barsoum Flashback:- Sammantaget anser Stockholms tingsrätt att advokaten “visat sådan inkompetens och okunskap att han bör jävigas som ombud i talan.” [Citat behövs]Konstigt nog känner Pettersson till fem advokater som nyligen visat sig vara ganska stumma och alla kommer från samma bakgrund.

Gabriel Barsoum Flashback
Gabriel Barsoum Flashback

Ett antal minderåriga hölls i Täby under hela januari månad misstänkta för mycket grov misshandel och kidnappningsbrott. Detta på grund av händelserna som ägde rum mellan kvällen den 22 december och morgonen den 23 december, som orsakade den nuvarande situationen.

Åklagaren och förundersökningsledaren Jesper Paulander har meddelat att förundersökningen närmar sig att vara klar och snart avslutas. Åtalet ska enligt tidtabellen gå till rättegång ännu en gång den 7 maj.

Samtliga som har omhändertagits i samband med utredningen är mellan 18 och 21 år och en god majoritet av dem är boende i kvarteren Vallentuna, Taby och Sollentuna som ligger i norra delen av staden.

Tretton personer har identifierats som misstänkta i samband med händelserna som ägde rum på Täbys Lottingevagen och i andra områden. Dessa incidenter omfattade både egendomsskador och personskador. Dessa händelser ägde rum på en mängd olika platser. För tillfället stämmer fyra olika personer varandra i det här fallet.

Gabriel Barsoum Flashback
Gabriel Barsoum Flashback

Både Gabriel Barsoum och Neo Barsoum Barstedt, som båda arbetar som försvarsadvokater, har klienter som suttit häktade sedan januari misstänkta för sannolika skäl. Deras förnamn är Gabriel respektive Neo Barsoum.Advokaterna hävdar att deras klienter fortfarande är häktade, men de bestrider de anklagelser som har riktats mot dem.

Min beskyddares påstående är att det inte begicks något avtalsbrott från deras sida. Neo Barsoum Barstedt ser positivt på att han efter att samtalen inletts kommer att kunna ha goda skäl att kommentera det ämne som tagits upp ännu en gång.

Av den bevisning som lämnats till tingsrätten framgår att advokaten “kopierade stycken ur den tilltalades inlagor i sina inlagor, vilka innefattade yrkanden, grunder etc.”, även om det borde ha stått klart att de kopierade texterna inte hade något att göra med det aktuella fallet.

Uppgiften om att advokaten inte höll alla förfallodagar, att han överlämnade handlingar efter tidsfristen och att han “ändrade de rättsfakta som skulle krävas för målet” uppmärksammades även tingsrätten av kontorist.

Dessutom säger domstolens dom att advokaten “inte ens efter 1,5 timme efter huvudförhandlingen kunde beskriva och definitivt förklara vilka rättsfakta som åberopades i målet”, och att advokaten “under huvudförhandlingen” inte kunde förklara vilka rättsfakta. åberopades i målet.

och att advokaten som företrädde den tilltalade under huvudförhandlingen “kom med kommentarer på många områden som han ändrade när det konstaterades att hans uttalanden inte kunde åtalas.”
Stockholms tingsrätt gav inte tillstånd för en av de mest eftertraktade advokaterna i hela Sverige att företräda en klient i ett tvistemål.

Gabriel Barsoum Flashback
Gabriel Barsoum Flashback

Enligt en översättning av en utskrift av huvudförhandlingen som upprättats av Dagens Juridik kom tingsrätten fram till att advokaten “uppvisat sådan inkompetens och missförstånd” att de inte hade något annat val än att avvisa honom som kandidat. Denna slutsats grundar sig på att rätten förelades en utskrift av huvudförhandlingen. Av protokollet framgår att läget är som beskrivits ovan.

Efter en förhandling som varade nära två timmar kom domaren fram till att advokaten inte borde få fortsätta att företräda någon av parterna som var inblandade i tvisten.Under hela förfarandet har man kommit fram till denna slutsats “med hänvisning till advokatens oförmåga och missförstånd”, som man säger. Detta var drivkraften bakom vårt beslut.

Stockholms tingsrätt anförde i sitt beslut bland annat att advokaten “ändrade det yrkade beloppet flera gånger” och ändrade beräkningsunderlaget för det yrkade beloppet för att åberopa det beräkningsunderlag som svaranden lämnat. Detta angavs i samband med att rätten åberopade det beräkningsunderlag som svaranden lämnat. “

Båda dessa påståenden bör tas på allvar. Under förberedelserna beslutade advokaten att använda den tilltalades beräkningsmetod istället för sin egen beräkningsmetod för det belopp som efterfrågades.

Vidare har advokaten som var närvarande “under huvudförhandlingen” anklagats för att ha hävdat att han “påstått att ordet” skulle ha glidit ut.t av en fras även om dess betydelse” skulle ha förlorat all logisk konsistens.”[Notera:] Det påstods att så var fallet.”