Sander Schimmelpenninck Vermogen

Spread the love

Sander Schimmelpenninck Vermogen:- Sander Schimmelpenninck werd op 26 juni 1984 in de wereld verwelkomd. In de loop van zijn carrière heeft hij verschillende functies bekleed, waaronder die van journalist, docent, dagvoorzitter, opiniemaker, columnist en auteur. Zijn lezingen stimuleren publieksparticipatie in hoge mate en hij verlegt voortdurend de grenzen van wat mogelijk is door zijn publiek uit te dagen om steeds moeilijkere taken op zich te nemen. Sander presenteerde de omstreden show Sander en De Kloof voor de VPRO. In het boek bestudeerde hij de redenen voor en mogelijke remedies voor economische en sociale ongelijkheid in Nederland.

Sander Schimmelpenninck Vermogen
Sander Schimmelpenninck Vermogen

Naast zijn baan als presentator in de televisieprogramma’s Dragon’s Den en Op1 is Sander hoofdredacteur van de zakenkrant Quote. Hoewel hij regelmatig de rijkdom en salarissen van de meest invloedrijke mensen in Nederland bespreekt, heeft hij nooit eerder de bijzonderheden van zijn eigen beloningspakket openbaar gemaakt. Dit ondanks het feit dat hij dit in het verleden zo vaak heeft gedaan. Hij stelt Private TV gerust door te zeggen: “Ik ben geen miljonair.” [Citaat nodig] Sander stelt dat hij als hoofdredacteur een jaarsalaris van 100.000 euro binnenhaalt. Dit houdt echter geen rekening met het geld dat hij verdient met televisie.

Zowel journalistieke als bedrijfsgerelateerde ondernemingen zijn iets voor hem. Hij is een geboren ondernemer. Zij werd in 1984 in Hengelo geboren. Na het volgen van scholen in zowel Milaan als Rotterdam, behaalde hij een graad in de rechten aan een van die instellingen. Na zijn studie rechten heeft hij drie jaar als advocaat in Amsterdam gewerkt. Hij had een pizzarestaurant gehad en geëxploiteerd en in 2016 begon hij te werken als redacteur voor QUOTE. De afgelopen jaren hebben hij en zijn Zweedse partner tijd doorgebracht in zowel Amsterdam als Göteborg (Lotta Klemming).

In de teaser voor zijn presentatie doet hij een aantal uitspraken, waaronder dat “de meerderheid van de Nederlanders een nettowaarde van nul heeft”. Ook al is dit niet helemaal juist, wij bij Quote zijn ons ervan bewust dat er tal van situaties zijn waarin geld inderdaad geluk kan kopen. Om het nog eens te herhalen: degene die met het meeste geld aan de competitie deelneemt, heeft altijd de overhand. Schimmelpenninck stelt dat dit niet altijd het geval is, ondanks dat het vaak wel het geval is. Sander ergert zich aan het gebrek aan betrouwbaarheid van de rijken. Momenteel schrijft hij samen met Ruben van Zwieten een boek over dit onderwerp, dat binnenkort zal verschijnen.

Door zijn werk als verslaggever voor De Volkskrant wordt Sander beschouwd als een van de meest gelezen columnisten van Nederland. Zijn schrijven raakt regelmatig een gevoelige snaar. Schimmelpenninck is een thought leader die regelmatig schommelt tussen de twee politieke uitersten die traditioneel worden aangehouden. Zowel hij als Piketty zijn van mening dat het bestaande model van kapitalisme verkeerd is omdat het de kloof tussen arm en rijk heeft vergroot.

In de zesdelige VPRO-serie ‘Sander en de kloof’ analyseert Sander Schimmelpenninck de opkomst van economische ongelijkheid in Nederland. Integendeel, hij begrijpt niet hoe deze kloof mogelijk groter zou kunnen worden. En de meest effectieve techniek om ze te stoppen in hun sporen?

Sander ondersteunt deze bewering grotendeels met fundamentele overwegingen, waaronder zijn bewondering voor de “self-made man”. In de laatste fasen van hun gesprek komt zijn vader tot de onvermijdelijke conclusie dat de toenemende ongelijkheid van kansen schadelijk is voor iedereen, ook voor Het is natuurlijk in ons eigen belang om te werken aan de totstandkoming van een samenleving waarin iedereen het gevoel heeft dat er van hem wordt gehouden en dat hij mogelijkheden heeft.

In de promotietrailer van zijn show stelt hij dat “de meeste mensen in Nederland een nettowaarde van niets hebben!” Hoewel dat niet helemaal juist is, is het waar dat geld geluk kan kopen, iets waar we ons bij Quote allemaal maar al te goed van bewust zijn. Dat is gewoon een andere manier om het idee uit te drukken dat de persoon met het meeste geld in de beste positie verkeert om te slagen in het leven.

Het is een factor die bijdraagt ​​aan de sociale stratificatie dat het belastingtarief dat wordt toegepast op inkomen uit arbeid aanzienlijk hoger is dan dat dat wordt toegepast op inkomen uit onroerend goed of erfenis. Geboren worden in een rijke familie is in de overgrote meerderheid van de gevallen een voorwaarde om op eigen kracht financieel succes te behalen. Schimmelpenninck licht toe door te zeggen: “Elke euro waarvoor je ‘s ochtends uit bed komt, hard werkt en waarde toevoegt aan de samenleving, wordt zwaarder belast dan een euro die naar je toe komt. De officiële lijn van onze administratie is dat” werk is voor de stommen.” Werken wordt door onze overheid als een last gezien.

In 2019 lanceerden Sander en Jaap Reesema de populaire Nederlandse podcast ‘Self’. De podcast gebruikt een verscheidenheid aan onderwerpen als springplanken voorr discussies over het gewone leven van de personages. Vanaf 2020 had The Self Podcast elke podcastprijs gewonnen en elke week luisteren ongeveer 200.000 mensen ernaar.

In de eerste aflevering, getiteld “The Spot of Your Cradle”, lijkt hij niemand anders te sparen, ook zichzelf niet. Hij doet dit vanuit het comfort van zijn ouderlijk huis, een kasteel dat toebehoorde aan zijn adellijke familie. Schimmelpenninck praat in deze aflevering met mensen uit alle lagen van de bevolking over hoe de toenemende inkomensongelijkheid invloed heeft op zaken als de huizenmarkt, scholen en ziekenhuizen.

Sander Schimmelpenninck Vermogen
Sander Schimmelpenninck Vermogen

Pas in 2018 kreeg hij zijn eerste tv-programma, De Opvolgers. In 2020 verliet Sander zijn functie als hoofdredacteur bij Quote na daar vier jaar te hebben gediend en begon Tonny Media. In september 2012 begon Sander te werken als freelance schrijver voor Quote.Iemands vermogen en inkomen zijn openbare informatie in Zweden. Het is een open en eerlijke omgeving. Transparantie is de basis voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Sander stoort zich aan de anonimiteit van de rijken. Momenteel bereidt hij met hulp van Ruben van Zwieten een boek over dit onderwerp voor. Dit is een van de redenen waarom hij graag als journalist werkt.