Ton De Boer Wikipedia

Spread the love

Ton De Boer Wikipedia:- Sinds begin augustus 2017 is Ton de Boer voorzitter van het CBG, een functie die hij de afgelopen anderhalf jaar heeft vervuld. Zijn opleiding omvat naast medische studies ook klinische farmacologie en epidemiologie. In juni 2022 legt hij zijn functie als voorzitter van het CBG en hoogleraar Fundamenten van Farmacotherapie aan de Universiteit Utrecht neer, wanneer hij officieel met pensioen gaat. Na het behalen van zijn doctoraat in de klinische farmacologie begon De Boer zijn loopbaan in de geneeskunde als internist-assistent.

Ton De Boer Wikipedia
Ton De Boer Wikipedia

Voordat hij promoveerde in de klinische farmacologie, begon de Nederlandse arts en onderzoeker Ton de Boer (1955) zijn medische loopbaan als resident op het gebied van interne geneeskunde. Na verschillende onderzoeks- en onderwijsfuncties te hebben bekleed in Leiden en daarna Utrecht, werd hij in 2001 benoemd tot hoogleraar Farmacotherapie en onderwijsdirecteur van de opleiding Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Dit kwam nadat hij in beide van deze steden. Van 2007 tot september 2015 was hij hoofd van het departement Farmaceutische Wetenschappen.

Ton de Boer is hoogleraar bij het departement Farmaceutische Wetenschappen. Dat hij zijn onderwijs- en onderzoekstaken bij het departement Farmaceutische Wetenschappen kan vervullen, waardeert hij enorm. Gezien zijn educatieve en professionele achtergrond is hij zeer geïnteresseerd in en goed geïnformeerd over het gebied van medicijneffecten en het onderzoek van geneesmiddelen, van vroege ontwikkeling (fase 1-onderzoeken) tot farmaco-epidemiologische onderzoeken na toelating van geneesmiddelen op de markt. Dit loopt van vroege ontwikkeling (fase 1-onderzoeken) tot na toelating van geneesmiddelen op de markt (farmaco-epidemiologische onderzoeken).

In 2001 werd hij benoemd tot hoogleraar Farmacotherapie bij de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Lesgeven, onderzoek doen en leiding geven aan de afdeling Farmaceutische Wetenschappen zijn allemaal activiteiten die hij met veel plezier doet. Zoals je zou verwachten van iemand met zijn kwalificaties (MD, PhD, epidemioloog B en klinisch farmacoloog), heeft hij een brede en diepe interesse in alle aspecten van geneesmiddelenkennis en geneesmiddelenonderzoek, te beginnen met de vroege stadia van de ontwikkeling van geneesmiddelen en doorlopend tot postmarketing farmaco-epidemiologische studies. Zijn interesses strekken zich uit over het hele spectrum van drugskennis en drugsonderzoek.

Doordat het hierbij gaat om het vergelijken van twee of meer interventies waarvan de relatieve baten-risicoverhouding van de geneesmiddelen niet bekend is, is er ook sprake van een evenwicht waarbij de onderzoeker, de patiënt en de behandelend arts zich allen een evenveel onzekerheid over de conclusie van het onderzoek. In een recent artikel in het British Medical Journal (BMJ) deden Ton De Boer en zijn co-auteurs de aanbeveling om de regels ook in Europa aan te passen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de pragmatische proef zal leiden tot een betere communicatie tussen de onderzoeksgemeenschap en de zorggemeenschap.

Na het behalen van zijn Ph.D. in de klinische farmacologie werkte De Boer in 1955 als arts-assistent in de interne geneeskunde. Na een aantal aanstellingen in onderzoek en onderwijs aan het LUMC en de UU, is hij sinds 2001 hoogleraar Grondslagen van de farmacotherapie en onderwijsdirecteur van de Apothekersopleiding aan de Universiteit Utrecht. Van 2007 tot september van dit jaar , was hij hoofd van de afdeling Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij blijft voorzitter en blijft ook parttime doceren aan de Universiteit Utrecht.

Zijn expertisegebieden omvatten klinische farmacologie, farmaco-epidemiologie, cardiovasculaire geneeskunde en farmacogenetica. Hij is ook gespecialiseerd in farmaco-epidemiologie. Naast het runnen van het CBG is hij hoofd van de Wefers Bettink Foundation, voorzitter van het bestuur van Stichting PAOFarmacie en neemt hij deel aan het ZonMW Good Use Medicines Program.

Real World Data kan ook worden gebruikt om de bevindingen van de eerder beschreven eenarmige onderzoeken in de oncologie te verduidelijken. Dit wordt bereikt door een vergelijking te maken tussen de bevindingen van een onderzoek en die van een echte wereldbevolking die vergelijkbaar is.

Als het gaat om gegevens uit de echte wereld, is het volkomen logisch om samenwerking te zoeken met groepen die gespecialiseerd zijn in evaluatie van gezondheidstechnologie (HTA). Ook zij hebben een duidelijke behoefte aan registers die gebruik kunnen maken van real-world data.

Het maximum aantal leden dat de Raad kan hebben is 17, en ze moeten allemaal beschikken over brede professionele en persoonlijke netwerken in de Nederlandse wetenschappelijke, klinische en patiëntengemeenschappen. Het College is verantwoordelijk voor het bepalen of nieuwe medicijnen in Nederland mogen worden verkocht, en voor het bewaken van de veiligheid van de medicijnen die daar al te koop zijn.

Ton De Boer Wikipedia
Ton De Boer Wikipedia

Het CBG werkt samen ether met de andere farmaceutische regelgevende instanties in Europa. De voorzitter en de overige leden van het bestuur worden benoemd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor in totaal twee aanvullende termijnen.